אחת התופעות המעניינות של השנים האחרונות - קצביה בשנקין

אחת התופעות המעניינות של השנים האחרונות היא כניסתם של חברה צעירים לענף הקצבות, שהיה בדרך כלל נחלתם של הגברדיה הותיקה. בקצביה בשינקין אפשר לראות את התופעה במלואה. כל הקצבים הם צעירים, חלקם טבחים בעבר, וכן, במקום עובדות גם שתי קצביות צעירות ונאות שבחרו במקצוע הזה, שהיה עד לא מזמן טריטוריה גברית .